07 April 2007

Go Beograd - novi sajt

U rad je pušten novi sajt na adresi http://gobeograd.org. Na sajtu se nalaze sve osnovne informacije vezane za igru, najave događaja i forum na kome se može diskutovati o svim stvarima od značaja za go. Samim tim na ovom blogu više neće biti novih vesti.